Preloader image

Ogłoszenie OG-2211544
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze sztuki

Dane ogłoszenia
Tytuł Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze sztuki
Organizator MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Hoża 20, 00-528 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2018.04.19 00:00
Termin składania 2018.04.26 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma -
Rodzaj -
Kategorie Dodatkowe usługi dla władz publicznych
Identyfikator -
Opis W przypadku zainteresowania, prosimy o złożenie oferty poprzez wypełnienie i przesłanie skanu podpisanego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na adres mailowy: malgorzata.kaja@nauka.gov.pl W przypadku ewentualnych pytań należy odpowiednio zatytułować wiadomość e-mail tj. „pytanie do zapytania” (jednoznaczne określenie zawartości e-maila). W przypadku nieodpowiedniego zatytułowania maila zostanie on potraktowany jak oferta i nie zostanie odczytany do dnia/terminu składania ofert. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi nabór na ekspertów do Zespołu oceniającego oferty uczelni oraz weryfikującego program wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”. Spośród otrzymanych ofert, zostanie wybrany maksymalnie 1 ekspert spośród przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert. Udział w pracach Zespołu oceniającego oferty uczelni oraz weryfikującego program wizyt studyjnych na uczelniach zagranicznych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
2. Zaproszenie do składania ofert

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!