Preloader image

Ogłoszenie OG-2212297
Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu projekcyjnego oraz niszczarki.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu projekcyjnego oraz niszczarki.
Organizator GMINA NYSA
Poland
Publikacja 2018.04.20 00:00
Termin składania 2018.04.30 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różny sprzęt komputerowy
Ekrany projekcyjne
Niszczarki
Projektory
Urządzenia drukujące i graficzne
Identyfikator -
Opis Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu projekcyjnego oraz niszczarki w ramach projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa- Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”, pocztą ( liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego) lub osobiście. Ofertę należy składać do dnia 30.04.2018 r. do godziny 10.00. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. Do oferty należy dołączyć obowiązkowo specyfikację urządzenia na które składane jest zapytanie ofertowe. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, nazwa postępowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szymańska Osoba do kontaktu: Agnieszka Szymańska, e-mail: a.szymanska@ops-nysa.pl, tel. 77/ 447 23 78. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu projekcyjnego oraz niszczarki. Celem zakupu w/w sprzętu jest wyposażenie Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica. Wyposażenie będzie służyć realizacji warsztatowych form wsparcia.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 7 - wzór umowy
2. Załącznik nr 6 - formularz cenowy (niszczarka)
3. Załącznik nr 5 - formularz cenowy ( ekran projekcyjny)
4. Załącznik nr 4 - formularz cenowy ( projektor)
5. Załacznik nr 3 - formularz cenowy ( urządzenie wielofunkcyjne)
6. Załącznik nr 2 - formularz cenowy (Laptopy)

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!