Preloader image

Ogłoszenie OG-2212802
Składanie ofert na realizację prac w ramach projektu "Zastosowanie telemedycyny do monitorowania przebiegu chorób afektywnych" nr 3/04/2018 POIR

Dane ogłoszenia
Tytuł Składanie ofert na realizację prac w ramach projektu "Zastosowanie telemedycyny do monitorowania przebiegu chorób afektywnych" nr 3/04/2018 POIR
Organizator BITIS
Ujejskiego 117, 32-400 Myślenice
woj. małopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.20 00:00
Termin składania 2018.04.27 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu
Identyfikator -
Opis Ofertę należy wysłać na adres e-mail: biuro.bitis@gmail.com W tytule należy napisać: Oferta na usługę w ramach projektu POIR 1.1.1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do skrzynki e-mailowej. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Ireneusz Codello, dostępny pod adresem e-mail: biuro.bitis@gmail.com. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac w zespołach projektowych. Prace mają charakter rozwojowy oraz badawczy. Zakres obowiązków oraz wymagań wobec kandydatów znajduje się w załączniku 1 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Termin realizacji prac: wrzesień 2018 - sierpień 2021. Zapytanie ofertowe zaprasza do składania ofert na uczestnictwo w realizacji poszczególnych etapów w ramach projektu “Zastosowanie telemedycyny do monitorowania przebiegu chorób afektywnych”. Oferenci, spełniający warunki udziału w postępowaniu wybrani do realizacji poszczególnych zadań zostaną zatrudnieni w zespołach realizujących powierzone im zadania i podzadania w formie umowy zlecenia, zgodnie ze specyfikacją. Celem projektu jest stworzenie finalnej wersji aplikacji służącej do monitorowania przebiegu chorób afektywnych (jedno i dwubiegunowych).
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 4. Oświadczenie o zaangażowaniu
2. Załącznik nr 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na cele rekrutacji
3. Załącznik nr 2. Formularz ofertowo cenowy
4. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!