Preloader image

Ogłoszenie OG-2214924
Zapytanie ofertowe o cenę odzieży roboczej i środków ochrony osobistej uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbywających staże w branży budowlanej, geodezji i architekturze krajobrazu, w ramach projektu „Zawodowcy na start”.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe o cenę odzieży roboczej i środków ochrony osobistej uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbywających staże w branży budowlanej, geodezji i architekturze krajobrazu, w ramach projektu „Zawodowcy na start”.
Organizator SYNTEA SPÓŁKA AKCYJNA
Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2018.04.24 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać: w formie pisemnej jak w pkt. IV. ppkt. 4 zapytania ofertowego przesłać na adres lub dostarczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku przy ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk, pok..57. w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: zs1@zs1.elk.pl – tj. skan formy pisemnej oferty wraz z załącznikami w tytule podając: nazwę/imię i nazwisko oferenta oraz informację „oferta dot. zapytania ofertowego ZS1.261.01.2018. RPOW W-M” 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup odzieży roboczej i środków ochrony osobistej uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbywających staże w branży budowlanej, geodezji i architekturze krajobrazu, w ramach projektu „Zawodowcy na start” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie "Opis przedmiotu zamówienia", który jest załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego o cenę. 3.Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania (części), w ramach których Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy odzieży wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół z woj. warmińsko-mazurskiego: ZS Nr 1 w Ełku, , prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności kierunków technicznych i zawodowych do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację programów rozwoju, obejmujących: doradztwo zawodowe dla uczniów, dodatkowe szkolenia dla uczniów, prowadzące do rozwoju kompetencji i zdobycia nowych uprawnień, staże dla uczniów, certyfikowane szkolenia, studia podyplomowe i staże dla nauczycieli, podnoszące kompetencje zawodowe, doposażenie w/w placówek w zakresie pracowni kształcenia zawodowego. Cel zostanie zrealizowany do końca VIII 2018 r. w ścisłej współpracy z pracodawcami z otoczenia społeczno-gospodarczego w/w szkół. Celem szczegółowym Projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe_odzież_2018
2. Załączniki_2_3_Odzież_2018
3. Opis przedmiotu zamówienia_2018
4. Formularz ofertowy_Odzież robocza i środki ochronyosobistej ucznia odbywającego staż_2018

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!