Preloader image

Ogłoszenie OG-2216472
Emisja ogłoszeń radiowych

Dane ogłoszenia
Tytuł Emisja ogłoszeń radiowych
Organizator KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II
Poland
Publikacja 2018.04.26 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Identyfikator -
Opis Ofertę w formie pisemnej zgodną z załącznikiem nr 1, należy złożyć na dzienniku podawczym w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku A-V. Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż 1 oferty, oferta złożona jako pierwsza zostaje dopuszczona do udziału w konkursie. Pozostałe oferty unieważnia się. Przedmiotem niniejszego zapytania jest realizacja usługi w ramach projektu pn.: „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!” na zlecenie Zamawiającego w zakresie: 1.Emisji ogłoszeń radiowych na zasadach określonych we współpracy z Zamawiającym. Kod CPV: 64228100-2 Usługi transmisji sygnału radiowego Kompletna specyfikacja dotycząca przedmiotu zapytania ofertowego znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. Celem zamówienia jest walka ze zidentyfikowaną barierą informacyjno-edukacyjną wśród Grupy Docelowej projektu oraz szeroko pojęta kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do kobiet.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Ogłoszenie
2. Formularz oferty
3. Opis przedmiotu zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!