Preloader image

Ogłoszenie OG-2216936
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie
Organizator GMINA CZEMPIŃ
woj. wielkopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.26 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pomoce dydaktyczne
Sprzęt dydaktyczny
Kalkulatory biurkowe
Gry edukacyjne
Przyrządy do pomiaru
Atlasy
Mapy
Probówki
Laboratoryjne wyroby szklane
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Pipety i akcesoria laboratoryjne
Żarówki i świetlówki
Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Sól
Okulary ochronne
Woda destylowana
Zestawy pierwszej pomocy
Odzież medyczna
Odczynniki chemiczne
Mikroskopy
Mierniki magnetyczne
Lornetki
Sztućce i talerze jednorazowe
Szczotki
Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
Folia
Przyrządy optyczne
Teleskopy
Pomoce naukowe
Taśma miernicza
Stopery
Termometry
Kompasy
Mierniki elektroniczne
Baterie
Magnesy
Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
Latarki
Ciśnieniomierze
Suszarki
Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
Ruszty, płyty grzewcze (AGD), płytki do podgrzewania potraw i pierścienie do gotowania
Chłodziarki i zamrażarki
Sprzęt kuchenny
Noże kuchenne
Podgrzewacze do talerzy
Narzędzia ogrodnicze
Termosy
Różny sprzęt i artykuły biurowe
Balony i piłki do zabawy
Wiadra
Akcesoria zasilające
Pomoce i artykuły szkoleniowe
Cukier
Wodorowęglan sodu
Mieszanki spożywcze
Ocet lub produkty równoważne
Alkohol etylowy
Rozpuszczalniki
Regenerowany węgiel aktywny
Różne produkty spożywcze
Artykuły cateringowe jednorazowe
Nici do szycia
Wykałaczki
Wata medyczna
Strzykawki
Gry planszowe
Palniki
Kwasy nieorganiczne
Wodorotlenek sodu
Gliceryna
Siarczan miedzi
Produkty farmaceutyczne
Kabel, drut i podobne wyroby
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego. wymagane jest umieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana w następujący sposób: GMINA CZEMPIŃ UL. ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 CZEMPIŃ POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT „OFERTA NA: Zakup i dostawa wyposażania pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie – SPRAWA NR: FZ.271.2.13.2018” „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. DO 09 maja 2018 r., GODZ. 11.15.” 1.Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie w ramach projektu pn. „Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Głuchowie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (Poddziałanie 8.1.2) a) Część I – wyposażenie pracowni przyrodniczej b) Część II – wyposażenie pracowni przyrodniczej – chemia domowa c) Część III - wyposażenie pracowni przyrodniczej – materiały biurowe d) Część IV - wyposażenie pracowni matematycznej e) Część V – pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych f) Część VI – zakup, dostawa i montaż tablic interaktywnych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): KodNazwa 39162100-6Pomoce dydaktyczne 39162110-9Sprzęt dydaktyczny 30141200-1Kalkulatory biurkowe 37524100-8Gry edukacyjne 38300000-8Przyrządy do pomiaru 22114200-4Atlasy 22114300-5Mapy 33192500-7Probówki 33793000-5Laboratoryjne wyroby szklane 38000000-5Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38437000-7Pipety i akcesoria laboratoryjne 31532920-9Żarówki i świetlówki 31700000-3Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 15872400-5Sól 18142000-6Okulary ochronne 24316000-2Woda destylowana 33141623-3Zestawy pierwszej pomocy 33199000-1Odzież medyczna 33696300-8Odczynniki chemiczne 38510000-3Mikroskopy 38553000-6Mierniki magnetyczne 38631000-7Lornetki 39222110-8Sztućce i talerze jednorazowe 39224200-0Szczotki 39710000-2Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 44174000-0Folia 38600000-1Przyrządy optyczne 38635000-5Teleskopy 39162000-5Pomoce naukowe 30192200-3Taśma miernicza 18523000-1Stopery 38412000-6Termometry 38111100-7Kompasy 38300000-8Przyrządy do pomiaru 38552000-9Mierniki elektroniczne 31440000-2Baterie 31630000-1Magnesy 33790000-4Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane 31521320-3Latarki 38423100-7Ciśnieniomierze 42716200-0Suszarki 39717000-1Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne 39711400-3Ruszty, płyty grzewcze (AGD), płytki do podgrzewania potraw i pierścienie do gotowania 39711100-0Chłodziarki i zamrażarki 39221000-7Sprzęt kuchenny 39241120-0Noże kuchenne 39711340-4Podgrzewacze do talerzy 44511200-7Narzędzia ogrodnicze 39221150-3Termosy 30190000-7Różny sprzęt i artykuły biurowe 37525000-4Balony i piłki do zabawy 39224330-0Wiadra 30237280-5Akcesoria zasilające 39162200-7Pomoce i artykuły szkoleniowe 15831000-2Cukier 24313320-0Wodorowęglan sodu 15893100-5Mieszanki spożywcze 15871110-8Ocet lub produkty równoważne 24322510-5Alkohol etylowy 44832000-1Rozpuszczalniki 24954200-8Regenerowany węgiel aktywny 15800000-6Różne produkty spożywcze 39222100-5Artykuły cateringowe jednorazowe 19435100-5Nici do szycia 33711730-3Wykałaczki 33141115-9Wata medyczna 33141310-6Strzykawki 37524200-9Gry planszowe 42310000-2Palniki 24311410-4Kwasy nieorganiczne 24311520-8Wodorotlenek sodu 24964000-9Gliceryna 24313126-0Siarczan miedzi 33600000-6Produkty farmaceutyczne 44300000-3Kabel, drut i podobne wyroby Jeżeli w dokumentach dotyczących zapytania ofertowego zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie produktów gwarantujących realizację zamówienia w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających parametry techniczne nie gorsze od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Celem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Głuchowie.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał. nr 1 do umowy
2. Zał. 3 Projekt umowy
3. Zał. 2 Wykaz wyposażenia
4. Zał 1 Formularz oferty
5. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!