Preloader image

Ogłoszenie OG-2217830
Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – uczestników projektu „Pasja życia”.

Dane ogłoszenia
Tytuł Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – uczestników projektu „Pasja życia”.
Organizator TYCHY - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Usługi w zakresie transportu drogowego
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, Kancelaria (p. 105) w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – uczestników projektu „Pasja życia”. w terminie: do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 9:00 Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – rodzin z problemami wychowawczymi. Przewidywana liczba - 15 osób w tym około 5 rodzin z dziećmi. Wyłonienie wykonawcy do realizacji w roku 2018 zaplanowanej w projekcie formy wsparcia warsztatów terapeutycznych. Celem warsztatów terapeutycznych jest przepracowanie przez ich uczestników emocjonalnych problemów, które blokują czy ograniczają konstruktywne funkcjonowanie rodziny. Planujemy prowadzenie warsztatów z nw. tematów: - praca z emocjami, - praca z poczuciem krzywdy, winy i wybaczaniem, - praca ze stratą,
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał nr 4 -Oświadczenie o braku powiązań
2. Zał nr 5 - Wzór umowy
3. Ogłoszenie o zamowieniu
4. Zał. nr1 -Formularz oferty
5. Zał nr 2 - Wykaz usług
6. Zał nr 3- Wykaz osób

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!