Preloader image

Ogłoszenie OG-2217880
Zakup motopompy dla OSP w Rzeczycy

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup motopompy dla OSP w Rzeczycy
Organizator Gmina Świebodzin
woj. lubuskie,
Publikacja 2018.04.27 11:12
Termin składania 2018.05.07 16:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie -
Identyfikator -
Opis Gmina Świebodzin z siedzibą w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200Świebodzin, (tel. 68 4750885, fax. 68 3823807), zaprasza do złożeniaoferty cenowej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia,którego przedmiotem jest zakup motopompy dla Ochotniczej StrażyPożarnej w Rzeczycy. Wspólny słownik zamówień: KOD CPV: 34144213-4 - MotopompySposób i termin składania ofert:Oferty wg załączonegowzoru należy składać w terminie do dnia 7 maja 2018r. do godz. 16.00 na platformie zakupowej:https://platformazakupowa.pl/Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 29 czerwca 2018r.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium –najtańszy dostawca spełniający warunki zamówienia określonew formularzu ofertowym.Osoba uprawniona do kontaktów z dostawcami w sprawie oferty nazadanie jest Inspektor Bogusław Gordzelewski tel. 68 4750885. Formularza ofertowy i wzór umowy w załączniku.Proszę o wypełnienie załączników i zamieszczenie ich jako swoją ofertę.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!