Preloader image

Ogłoszenie OG-2217993
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dane ogłoszenia
Tytuł Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Organizator POWIAT KIELECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH
Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych
Organizacja wycieczek
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Identyfikator -
Opis Oferty należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, pokój nr 36, z dopiskiem "Oferta na zorganizowanie wyjazdowych warsztatów wzmacniających więzi rodzinne" lub w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: pcpr.5.kielce@gmail.com Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2018r o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjnego połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wyjazd integracyjny zostanie zorganizowany na obszarze Polski, na terenie gór: Tatr, Pienin, Beskidów, Gorc, Sudetów. Realizacja zamówienia nastąpi w okresie od 25 czerwca 2018r do 31 lipca 2018 roku. Celem zamówienia jest zorganizowanie siedmiodniowego wyjazdu integracyjnego (w tym 6 noclegów) połączonego z przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających więzi rodzinne dla 11 rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 1
2. Zapytanie ofertowe
3. Załącznik nr 2
4. Załacznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!