Preloader image

Ogłoszenie OG-2218528
Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowy w zawodzie: Kucharz

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na zajęcia praktyczne w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowy w zawodzie: Kucharz
Organizator EDUCARE ET SERVIRE FUNDACJA ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO
Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różne produkty spożywcze
Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Identyfikator -
Opis Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez Wykonawcę. Oferty powinny zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Zamawiającego: ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica lub mailowo na adres akaminski@educare.pl (z dopiskiem: „Dotycz projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” RPPK.09.05.00-18-0053/16) do dnia 11.05.2018 (decyduje data wysłania oferty). Dostawa artykułów spożywczych przeznaczonych na zajęcia praktyczne - 1 grupa x 50 dni kursowych na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: Kucharz dla 16 uczestników Projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” RPPK.09.05.00-18-0053/16 Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy artykułów spożywczych przeznaczonych na zajęcia praktyczne - 1 grupa x 50 dni kursowych na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie: Kucharz dla 16 uczestników Projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” RPPK.09.05.00-18-0053/16.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie+ załaczniki 1,2,3

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!