Preloader image

Ogłoszenie OG-2218720
Usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu wyżywienia (obiadu dwudaniowego) oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń

Dane ogłoszenia
Tytuł Usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu wyżywienia (obiadu dwudaniowego) oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń
Organizator FUNDACJA IT
Jagiellońska , 70-372 Szczecin
woj. zachodniopomorskie, Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi dostarczania posiłków
Różne produkty spożywcze
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej, opieczętowanej kopercie do dnia 14.05.2018r. do godz. 16.00. Oferty niekompletne (nieposiadające wymaganych załączników, wymienionych w punkcie 5 oraz 12) nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Fundacja IT ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, w godzinach 9:00-16:00. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje termin wpływu do siedziby Zamawiającego. Usługa cateringowa polegająca na zapewnieniu wyżywienia (obiadu dwudaniowego) oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń w ramach projektu „E-senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 10000.00
Załączniki
1. Pełna treść zapytania
2. Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3
4. Wzór umowy
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 4

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!