Preloader image

Ogłoszenie OG-2218821
Dostawa wyposażenia technologicznego do budowanego nowoczesnego centrum blacharsko - lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych w celu wprowadzenia innowacyjnych technologii w firmie Duda – Cars

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa wyposażenia technologicznego do budowanego nowoczesnego centrum blacharsko - lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych w celu wprowadzenia innowacyjnych technologii w firmie Duda – Cars
Organizator DUDA-CARS S.A.
Poland
Publikacja 2018.04.27 00:00
Termin składania 2018.05.29 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Urządzenia warsztatowe
Kombinezony
Rękawice
Sprzęt do wyważania kół
Podnośniki samochodowe, sprzęgła i podobne elementy
Podnośniki samochodowe
Przyrządy pomiarowe
Termometry
Urządzenia do pomiaru ciśnienia
Różne przyrządy do badań lub testowania
Kabiny natryskowe
Produkty specjalnego zastosowania
Stojaki do suszenia
Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe
Podnośniki i wciągniki do pojazdów mechanicznych
Podnośniki i przenośniki
Pneumatyczne narzędzia ręczne
Części narzędzi pneumatycznych
Urządzenia natryskowe
Pistolety natryskowe
Szlifierki
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. Duda-Cars S.A, ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań w recepcji Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia technologicznego do budowanego nowoczesnego centrum blacharsko - lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych w celu wprowadzenia innowacyjnych technologii w firmie Duda – Cars. Celem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego do budowanego nowoczesnego centrum blacharsko - lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych w celu wprowadzenia innowacyjnych technologii w firmie Duda – Cars Główny cel projektu - zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej, zmierzającej do podniesienia jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym. Poprzez jego realizację wprowadzone zostaną nowe produkty związane z naprawą i renowacją aut, również zabytkowych. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy/znaczącego ulepszenia dotychczas proponowanych usług, wzrostu udziału w rynku. Bezpośrednim efektem będzie rozszerzenie oferty firmy i wzrost przychodów z prowadzonej działalności. Projekt jest kompleksowy i komplementarny z innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Wnioskodawcę. Celem szczegółowym będzie: podniesienie wydajności Firmy dzięki zwiększeniu skali działań, udoskonalenie oferty usługowej; zwiększenie kompleksowości oferty, możliwość świadczenia usług związanych z poprawą rentowności działań w Firmie.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. ZAŁĄCZNIK NR 4- WZÓR UMOWY
2. ZAŁĄCZNIK NR 3- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH
3. ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ OFERTOWY
4. ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2018.WPRO

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!