Preloader image

Ogłoszenie OG-2219310
Ogłoszenie o wykonaniu płytek obwodu drukowanego

Dane ogłoszenia
Tytuł Ogłoszenie o wykonaniu płytek obwodu drukowanego
Organizator ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA
Lubelska 34, 10-409 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Obwody drukowane
Identyfikator -
Opis Ofertę należy przesłać do dnia 8go maja 2018 roku na adres Zamawiającego. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta zamówienia dostaw płytek obwodu drukowanego. Nie otwierać przed 8-mym kwietnia 2018.” Ofertę można również złożyć e-mailem na adres: paulina.dysasz@zortrax.com. W tytule maila należy umieścić „Wykonanie i dostawa płytek obwodu drukowanego”. Oferta musi być podpisana przez przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku przesłania oferty e-mailem, należy przesłać skany podpisanej oferty. Termin składania ofert mija 8go maja 2018. Kod CPV: 31712300-3 Nazwa kodu CPV: Obwody drukowane Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania płytek obwodu drukowanego. Postępowanie ma wyłonić dostawcę, który wykona płytki obwodu drukowanego, które zostaną wykorzystane w procesie tworzenia prototypów.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące spełniania wymagań dot. Wykonawcy
3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
4. Ogłoszenie o wykonaniu płytek obwodu drukowanego

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!