Preloader image

Ogłoszenie OG-2219362
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (fantomy, modele, drobny sprzęt medyczny)

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (fantomy, modele, drobny sprzęt medyczny)
Organizator STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-OŚWIATOWE "ERUDYCJA"
Metalowa 4, 11-041 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pomoce dydaktyczne
Różne urządzenia i produkty medyczne
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn lub elektronicznie na adres erudycja@tlen.pl do dnia 08.05.2018 r. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!”. Celem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Formularz ofertowy
4. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!