Preloader image

Ogłoszenie OG-2219374
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie.
Organizator ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA
Seweryna Pieniężnego 22, 11-041 Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różny sprzęt komputerowy
Komputer biurkowy
Urządzenia drukujące i graficzne
Urządzenia komputerowe
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Identyfikator -
Opis MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać listownie, osobiście lub mailowo do dnia 11.05.2018 r. na adres: Archidiecezja Warmińska ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn e-mail: czer_zbyszek@poczta.onet.pl. Z dopiskiem: wyposażenie Muzeum – sprzęt komputerowy Liczy się data wpływu dokumentów. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. b) Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania. c) Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową - posiadać datę sporządzenia - zawierać specyfikację zamówienia - zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP, adres e-mail - zawierać wymagane załączniki - podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy – w przypadku ofert składanych elektronicznie należy wysłać skan podpisanej oferty. d) Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN. e) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. f) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. Dopuszcza się składanie ofert częściowych Archidiecezja Warmińska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie. Celem zamówienia jest przedstawienie oferty na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie w ilości, z materiałów oraz o parametrach wg specyfikacji opisanej poniżej.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Szczegółowy opis oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Formularz ofertowy
4. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!