Preloader image

Ogłoszenie OG-2219406
Wykonanie prac związanych z przygotowaniem przepływomierzy do legalizacji i wzorcowania w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie prac związanych z przygotowaniem przepływomierzy do legalizacji i wzorcowania w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli
Organizator Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
Pokoju 14, 42-504 Będzin
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 12:00
Termin składania 2018.05.02 12:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi naprawcze i konserwacyjne
Identyfikator -
Opis Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe Wykonanie prac związanych z przygotowaniem przepływomierzy do legalizacji i wzorcowania w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli 1. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu. 4. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego: 1) Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2018 do dnia 31.08.2018r. 2) Termin ważności oferty: 30 dni. 3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 5) Warunki udziału w postępowaniu zawarto w Załączniku nr 4 6) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag: cena netto 100% 7) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oświadczeń (załącznik nr 2), Formularz cenowy (załącznik nr 3). 8).Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac postępując zgodnie z Instrukcją oferenta. 9) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Informacja dla oferentów: 1) W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt e-mail: swoz@tauron.pl 2) Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora 3) Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu. 4) Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora. Osoby do kontaktu: Radosław Robak - (15) 877-68-24 ; e-mail: radoslaw.robak@tauron-wytwarzanie.pl Mirosław Łysikowski - (15) 877-67-60 ; e-mail: miroslaw.lysikowski@tauron-wytwarzanie.pl W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz oświadczeń. Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4 Warunki udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Zasady zatrudniania firm zew. Załącznik nr 6 Protokół odbioru Załącznik nr 7 Wykaz osób Instrukcja Oferenta – Podręcznik dla oferenta
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!