Preloader image

Ogłoszenie OG-2219445
Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Organizator WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różny sprzęt i artykuły biurowe
Identyfikator -
Opis Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA CENOWA – Dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie” lub „OFERTA CENOWA – WUP.XVA.322.66.AP.2018”, przesyłając na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. A. Mickiewicza 41,70-383 Szczecin, hol główny - parter (Kancelaria Urzędu), w terminie do dnia 15 maja 2018 r. do godz. 15:30. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Dodatkowe wsparcie pracowników WUP w Szczecinie w formie materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania codziennej pracy.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświdczenie Wykonawcy o powiązaniach kapitałowych
2. Formularz cenowo - ofertowy
3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!