Preloader image

Ogłoszenie OG-2219457
Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów / wznowienie zapytania ofertowego

Dane ogłoszenia
Tytuł Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów / wznowienie zapytania ofertowego
Organizator LUK-PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Spółka Cywilna
Nowa 2, 88-100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w formie: a) elektronicznie na adres: lukkub.ue@gmail.com b) papierowej na adres: LUK-PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Spółka Cywilna, ul. Nowa nr 2, 88-100 Inowrocław nie później niż do dnia 11.05.2018r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2018r. o godz. 15:15 w siedzibie firmy LUK-PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Spółka Cywilna, ul. Nowa nr 2, 88-100 Inowrocław . Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej, obejmującej czynności związane z badaniem właściwości fizykochemicznych regranulatów wytworzonych z polimerów termoplastycznych głównie na bazie recyklatu polietylenu, polipropylenu, ich mieszanin z lnem, aluminium, PET, itd., pochodzących z odpadów. Proces produkcji regranulatów zostanie opracowany w celu uzyskania materiałów o znacznie lepszych cechach, oraz zwiększenia możliwości zagospodarowania odpadów polimerowych, co z punktu widzenia ekologii jest priorytetowym celem gospodarki odpadami. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi, który przeprowadzi badania przemysłowe i prace rozwojowe opisane w Przedmiocie zamówienia.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 1_Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!