Preloader image

Ogłoszenie OG-2219543
Mrożone ziemniaki podsmażane plastry

Dane ogłoszenia
Tytuł Mrożone ziemniaki podsmażane plastry
Organizator POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.
Mszczonowska 2, 00-001 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.16 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Produkty głęboko mrożone
Identyfikator -
Opis Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy przesłać e-mailem na adres: e-mail: r.plotkowiak@hortex.pl/b.bakowska@hortex.pl Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta. Dostawa mrożonego ziemniaka podsmażanego plastry do produkcji mrożonych mieszanek . Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców mrożonych półfabrykatów opisanych w przedmiocie zamówienia, niezbędnych do prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych”.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
2. Formularz oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!