Preloader image

Ogłoszenie OG-2219626
Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin- zakup i dostawa sprzętu ICT.

Dane ogłoszenia
Tytuł Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Urszulin- zakup i dostawa sprzętu ICT.
Organizator Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców „ Nasza Szkoła” w Wytycznie
woj. lubelskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różny sprzęt komputerowy
Komputery przenośne
Urządzenia multimedialne
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2018 r. do godz. 9:00 na adres Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców „ Nasza Szkoła” w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin, Oferty należy składać osobiście (Gabinet Dyrektora) lub za pomocą operatora pocztowego lub kuriera. O zachowaniu terminu składania ofert decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu ICT dla Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców „ Nasza Szkoła” w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin. Szczegółowy zakres zapytania ofertowego znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. Poprzez zakup i dostawę sprzętu ITC dla Stowarzyszenia Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców „ Nasza Szkoła” w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin wzrośnie jakość kształcenia na poziomie ogólnym oraz zostaną rozwinięte kompetencje kluczowe.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej z dnia 30.04.2018 r.
2. Zał. nr 1 formularz oferty z dnia 30.04.2018 r.
3. Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia z dnia 30.04.2018 r.
4. Zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy z dnia 30.04.2018 r.
5. Zał. nr 4 oświadczenie z dnia 30.04.2018 r.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!