Preloader image

Ogłoszenie OG-2219630
Organizacja jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Wrocławia dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie

Dane ogłoszenia
Tytuł Organizacja jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Wrocławia dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie
Organizator KUŹNIA TALENTÓW
Zespołowa 1, 62-080 Lusówko
woj. wielkopolskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Usługi w zakresie transportu drogowego
Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
Usługi biur podróży i podobne
Organizacja wycieczek
Identyfikator -
Opis Ofertę (uzupełnioną i podpisaną przez Wykonawcę) wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 1 należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego w Krakowie: ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tej koperty oraz oznaczyć: „Organizacja wycieczki edukacyjnej do Wrocławia (znak: 3/ZO/Kompetencje szansą na lepsze jutro/2018)”. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane. Organizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami wycieczki edukacyjnej dla grupy uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie obejmującej następujące usługi: pilot, ubezpieczenie, wyżywienie, transport, bilety wstępu do odwiedzanych obiektów dla 33 uczestników wyjazdu w trakcie jednodniowego pobytu we Wrocławiu w dniu 16 maja 2018 r. Celem zamówienia jest wyłonienie organizatora wycieczki edukacyjnej dla grupy uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Głogowie do Wrocławia w dniu 16 maja 2018 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie
2. Oferta
3. Zapytanie

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!