Preloader image

Ogłoszenie OG-2219656
Doposażenie w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie.

Dane ogłoszenia
Tytuł Doposażenie w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie.
Organizator GMINA OLSZTYN
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.14 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pomoce dydaktyczne
Podręczniki szkolne
Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki
Gry edukacyjne
Gry pamięciowe
Identyfikator -
Opis 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego) - Sekretariat lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Olsztynie, adres: ul. Bałtycka 151 , 11 – 041 Olsztyn – do dnia 14-05-2018r. do godz. 10:00 ( pisemnie forma papierowa) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych (książki, plansze, mapy, audiobooki, materiały ćwiczeniowe, gry edukacyjne itp.) przeznaczonych na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej i języków obcych Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie, Poprawa warunków nauczania nauk matematycznych-przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2
2. Załączniki edytowalne nr 1, 3, 4, 5.
3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!