Preloader image

Ogłoszenie OG-2219709
Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)

Dane ogłoszenia
Tytuł Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)
Organizator PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Targowa 74, 03-405 Warszawa
woj. mazowieckie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie System obrazowania i archiwizowania
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B, przyziemie, pokój 0026 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.05.2018 r. do godziny: 10:00 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B, przyziemie, pokój 0026 i opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na: Usługę monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) Nie otwierać przed dniem: 15.05.2018 r. godz. 10:30" Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B przyziemie, pokój 0007: w dniu: 15.05.2018 r. o godzinie: 10:30 Usługa monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), składająca się z następujących zadań: a) Zadanie 1. Cykliczny monitoring prac budowlanych na dowolnie wybranych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych na podstawie pozyskiwanych danych fotogrametrycznych wraz z założeniem i utrzymywaniem zastabilizowanej osnowy fotogrametrycznej, stanowiącej system odniesienia dla przygotowywanych produktów oraz cyklicznym wykonywaniem raportów z postępu prac budowlanych; b) Zadanie 2a. Doraźny monitoring prac budowlanych na dowolnie wskazanych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych, realizowany poprzez pozyskiwane danych fotogrametrycznych; c) Zadanie 2b. Doraźny monitoring prac budowlanych na dowolnie wskazanych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych, realizowany poprzez pozyskiwane materiału wideo. Celem zamówienia jest realizacja usługi monitorowania wybranych inwestycji kolejowych za pośrednictwem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), składającą się z następujących zadań: a) Zadanie 1. Cykliczny monitoring prac budowlanych na dowolnie wybranych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych na podstawie pozyskiwanych danych fotogrametrycznych wraz z założeniem i utrzymywaniem zastabilizowanej osnowy fotogrametrycznej, stanowiącej system odniesienia dla przygotowywanych produktów oraz cyklicznym wykonywaniem raportów z postępu prac budowlanych; b) Zadanie 2a. Doraźny monitoring prac budowlanych na dowolnie wskazanych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych, realizowany poprzez pozyskiwane danych fotogrametrycznych; c) Zadanie 2b. Doraźny monitoring prac budowlanych na dowolnie wskazanych przez Zamawiającego odcinkach linii kolejowych, realizowany poprzez pozyskiwane materiału wideo.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 15.00
Załączniki
1. Załącznik nr 1 do OPZ - Wykaz projektów wytypowanych do objęcia monitoringiem cyklicznym (Zadanie 1)
2. Załącznik nr 2 do OPZ - Wykaz projektów wytypowanych do objęcia monitoringiem doraźnym (Zadanie 2a i 2b)
3. SIWZ - IDW
4. Załącznik nr 8 do SIWZ - Regulamin Unijny
5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy
7. Załącznik nr 4 do OPZ - Ibh-105
8. Załącznik nr 3 do OPZ - Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Id-21

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!