Preloader image

Ogłoszenie OG-2219721
Przeprowadzenie badań nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne

Dane ogłoszenia
Tytuł Przeprowadzenie badań nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne
Organizator VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bałtycka 186, 40-778 Katowice
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.31 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Identyfikator -
Opis Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.borowka@vemmio.com. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2018 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Adres siedziby Zamawiającego: ul. Bałtycka 186/4 40-778 Katowice Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU na podstawie zharmonizowanych z nią norm dla urządzeń radiowych zasilanych bateryjnie oraz napięciem przemiennym jednofazowym 230V w celu określenia wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne, weryfikacji wrażliwości na zakłócenia pochodzące z innych interfejsów oraz weryfikacja integralności sygnałowej. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC. Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU na podstawie zharmonizowanych z nią norm dla urządzeń radiowych zasilanych bateryjnie oraz napięciem przemiennym jednofazowym 230V w celu określenia wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne, weryfikacji wrażliwości na zakłócenia pochodzące z innych interfejsów oraz weryfikacja integralności sygnałowej. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie Ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!