Preloader image

Ogłoszenie OG-2219722
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu medycznego - zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego na rzecz zamawiającego: Artmedik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Oddział Spółki Artmedik w Kielcach - Centrum Badawczo Rozwojowe ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce

Dane ogłoszenia
Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu medycznego - zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego na rzecz zamawiającego: Artmedik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Oddział Spółki Artmedik w Kielcach - Centrum Badawczo Rozwojowe ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce
Organizator ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie, Poland
Publikacja 2018.04.30 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma -
Rodzaj Dostawa
Kategorie Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jędrzejowie, ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów, Budynek Przychodni Specjalistycznej, II piętro Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 8 maja 2018 roku do godz. 15:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: ARTMEDIK Sp. z o.o. ulica Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów Przetarg nieograniczony ofertowy na zakup sprzętu medycznego – zestawu elektrod i znaczników do badania biomechanicznego Nie otwierać do dnia 9 maja 2018 roku, do godz. 12:00 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 zestawów elektrod i znaczników do badania biomechanicznego W skład jednego zestawu wchodzi: Zestaw elektrod do badania EEM (do badań kinezjologicznych) Komplet elektrod zawiera 8 sztuk elektrod powierzchniowych. Elektroda preżelowana o wymiarach nie większych niż 4 x 2,2 cm. Elektrody zawierające srebro i chlorek srebra, średnica przewodzenia poniżej 1 cm. Zestaw znaczników (markerów do badań biomechanicznych) dających się rozpoznać przez system optoelektroniczny i w technologii „blob” (w skali szarości obszary o podobnej intensywności), umożliwiające pomiar ruchu w utrudnionych warunkach oświetlenia (pełne światło słoneczne, ograniczona widoczność) W skład zestawu wchodzi: Zestaw markerów sferycznych: Ø 10mm – 15 sztuk Ø15mm – 10 sztuk Zestaw markerów półsferycznych – Ø 10mm – 4 sztuki Ø15mm – 4 sztuki Pełen komplet akcesoriów (wysięgniki plastykowe, piny mocujące) do umieszczenia markerów zgodnie z przyjętym protokołem pomiarowym do analizy chodu (międzynarodowe protokoły Davis, Saflo, Helen Hayes) Artmedik Sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej firmy Artmedik Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Innowacje i nauka, Działanie 2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w oparciu o plan prac badawczo-rozwojowych. Zakup elektrod i znaczników do badania biomechanicznego służy realizacji celów projektu tj. opracowaniu nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych, pozwalającej na odpowiednio wczesne identyfikowanie istniejących i przewidywanie przyszłych złamań kręgosłupa u osób dotkniętych osteoporozą, co umożliwi odpowiednio wczesne leczenie lub czynności zapobiegawcze.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załączniki od nr 1 do nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu nr 01/03/2018 z dna 30.04.2018 r.
2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/03/2018 z dna 30.04.2018 r.

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!