Preloader image

Ogłoszenie OG-2219776
Wytworzenie pilotażowych wlewków przemysłowych z wybranych stopów aluminium serii 6xxx, przeznaczonych do wyciskania kształtowników szczebli i kabłąków drabin

Dane ogłoszenia
Tytuł Wytworzenie pilotażowych wlewków przemysłowych z wybranych stopów aluminium serii 6xxx, przeznaczonych do wyciskania kształtowników szczebli i kabłąków drabin
Organizator ATB ZIÓŁKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Identyfikator -
Opis 1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 8.05.2018 r. do godz. 23:59 poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: produkcja@aluminiowedrabiny.pl 2) Oferta złożona drogą mailową powinna być potwierdzona w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na adres: ATB ZIÓŁKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Kije 50, 28-404 Kije Niepotwierdzona oferta mailowa będzie odrzucona. Wytworzenie pilotażowych wlewków przemysłowych z wybranych stopów aluminium serii 6xxx, przeznaczonych do wyciskania kształtowników szczebli i kabłąków drabin. Dobrane zostaną składniki stopowe do odlania wlewków do przeróbki plastycznej ze stopów aluminium w gatunkach EN AW-6060 i EN AW-6005A (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego). Wlewki 7-calowe o długościach do 1800 mm (po odcięciu głowy i stopy) zostaną odlane z wykorzystaniem odpowiednich pieców i stanowiska do odlewu półciągłego pionowego wlewków do przeróbki plastycznej ze stopów Al. Na końcu wlewki zostaną skórowane i poddane procesowi homogenizacji oraz pocięte na żądany wymiar (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego). Wysokojakościowe odlewane i homogenizowane wlewki 7-calowe ze stopów aluminium w gatunkach EN AW-6060 i EN AW-6005A – skórowane i cięte na wymiar.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Formularz oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!