Preloader image

Ogłoszenie OG-2219777
Wykonanie prac rozwojowych i konsultacji techniczno-technologicznych w zakresie wdrożenia technologii wyciskania kształtowników ze stopów AlMgSi do produkcji drabin aluminiowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych i użytkowych w firmie ATB Ziółkowska Sp.k.

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie prac rozwojowych i konsultacji techniczno-technologicznych w zakresie wdrożenia technologii wyciskania kształtowników ze stopów AlMgSi do produkcji drabin aluminiowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych i użytkowych w firmie ATB Ziółkowska Sp.k.
Organizator ATB ZIÓŁKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Identyfikator -
Opis 1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 8.05.2018 r. do godz. 23:59 poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: produkcja@aluminiowedrabiny.pl 2) Oferta złożona drogą mailową powinna być potwierdzona w formie papierowej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na adres: ATB ZIÓŁKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Kije 50, 28-404 Kije Niepotwierdzona oferta mailowa będzie odrzucona. Wykonanie prac rozwojowych i konsultacji techniczno-technologicznych w zakresie wdrożenia technologii wyciskania kształtowników ze stopów AlMgSi do produkcji drabin aluminiowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych i użytkowych w firmie ATB Ziółkowska Sp.k. Prace rozwojowe dotyczą badań jakości wlewków do wyciskania, badań podatności wybranych stopów aluminium do wyciskania zgrzewającego, prac projektowych nad optymalizacją narzędzi i parametrów technologicznych procesu wyciskania, akwizycji danych pomiarowych na przemysłowej linii do wyciskania, prac projektowych nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej urządzeń przemysłowych do dzielenia i gięcia na wybiegu prasy kształtowników na kabłąki drabin, badań nad optymalizacją warunków obróbki cieplnej wyciskanych kształtowników oraz badań jakości wyciskanych kształtowników – struktury, właściwości mechanicznych i podatności do rozpęczania na zimno. Konsultacje techniczno-technologiczne dotyczą budowy, instalacji i testowania prototypów urządzeń do dzielenia i gięcia na gorąco kształtowników kabłąków drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx. 1.Wyznaczona temperatura solidus badanych stopów aluminium. 2.Oceniona poprawność przygotowania wlewków do wyciskania z przesycaniem na wybiegu prasy. 3.Określona podatność do wyciskania zgrzewającego badanych stopów aluminium – w szczególności wytrzymałość względna zgrzewów. 4.Zaprojektowane matryce i parametry technologiczne procesu wyciskania typoszeregu kształtowników z wybranych stopów aluminium przeznaczonych na szczeble i kabłąki drabin. 5.Opracowana dokumentacja wykonawcza urządzeń przemysłowych do dzielenia i gięcia na wybiegu prasy kształtowników na kabłąki drabin z wybranych stopów aluminium. 6.Przetestowane prototypy urządzeń do dzielenia i gięcia na gorąco kształtowników kabłąków drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx. 7.Zebrane dane pomiarowe na linii przemysłowej do wyciskania oraz określona jakość powierzchni i dokładność wymiarów wyciskanych kształtowników szczebli i kabłąków drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx. 8.Opracowane warunki starzenia sztucznego kształtowników szczebli i kabłąków drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx. 9.Określona struktura i właściwości mechaniczne kształtowników szczebli i kabłąków drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx. 10.Określona podatność do rozpęczania na zimno kształtowników szczebli drabin z wybranych stopów aluminium serii 6xxx.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!