Preloader image

Ogłoszenie OG-2219778
Wynajem aparatury do przeprowadzenia prac badawczych

Dane ogłoszenia
Tytuł Wynajem aparatury do przeprowadzenia prac badawczych
Organizator VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bałtycka 186, 40-778 Katowice
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.06.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Sprzęt związany z komputerami
Identyfikator -
Opis Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.borowka@vemmio.com. Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2018 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Adres siedziby Zamawiającego: ul. Bałtycka 186/4 40-778 Katowice Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wynajmu aparatury do przeprowadzenia prac badawczych w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników. Aparatura zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników. Celem zamówienia jest usługa wynajmu aparatury do przeprowadzenia prac badawczych w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników. Aparatura zostanie wykorzystana w celu opracowania multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
2. Zapytanie Ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!