Preloader image

Ogłoszenie OG-2219785
Elementy do stanowiska testów szczelności metodą spadku ciśnienia i metodą wykorzystującą gaz znakujący

Dane ogłoszenia
Tytuł Elementy do stanowiska testów szczelności metodą spadku ciśnienia i metodą wykorzystującą gaz znakujący
Organizator UNITEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Potokowa 47, 54-105 Wrocław
woj. dolnośląskie, Poland
Publikacja 2018.05.01 00:00
Termin składania 2018.05.08 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Urządzenia pomiarowe i sterujące
Identyfikator -
Opis 1.Miejsce składania ofert: Potokowa 47, 54-105 Wrocław 2.Sposób składania ofert: - forma elektroniczną na adres e-mail: norbert.kilan@unitem.pl - forma papierowa, osobiście, pocztą lub przez kuriera. 3.Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie od dnia 2.05.2018r do dnia 08.05.2018r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4.Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia 10.05.2018r. 5. Oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich wymaganych załączników lub oświadczeń) lub niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym zostaną odrzucone. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części i elementów niezbędnych do budowy Stanowiska testów metodą spadku ciśnienia i metodą wykorzystującą gaz znakujący. Realizacja projektu "Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnego detektora nieszczelności opartego o metodę termografii, dedykowanego w szczególności branży automotive."
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
2. Wzór oferty

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!