Preloader image

Ogłoszenie OG-2219813
Doszkolenie w zawodzie fryzjer

Dane ogłoszenia
Tytuł Doszkolenie w zawodzie fryzjer
Organizator POWIAT WEJHEROWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE
I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 32, 84-200 Wejherowo
woj. pomorskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Identyfikator -
Opis Instytucje szkoleniowe zainteresowane organizacją szkolenia powinny przesłać wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres e- mail : m.pluciennik@pupwejherowo.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo w terminie do dnia 10.05.2018 r. Decyduje data wpływu formularza ofertowego do PUP Wejherowo, nie data stempla pocztowego, czy nadania przesyłki kurierem. 1.Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: ,,Doszkolenie w zawodzie fryzjer” dla 1 osoby bezrobotnej. 2.Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz kosztów dojazdu na szkolenie. 3.Szkolenie powinno odbywać się w zakładzie fryzjerskim. Przygotowanie uczestnika szkolenia do powrotu na rynek pracy w zawodzie fryzjer.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Formularz ofertowy
2. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!