Preloader image

Ogłoszenie OG-2219814
Zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”,

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”,
Organizator GMINA NYSA/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NYSIE
Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa
woj. opolskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
Identyfikator -
Opis Ofertę (w tym formularz ofertowy) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa. lub wysłać pocztą z tym, że liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (zamkniętym opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: „Zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników oraz dojazd do miejsca zagrożenia” „Nie otwierać przed 10.05.2018r. przed godziną 12.00.” Zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Przyciski bezpieczeństwa mają służyć pracownikom idącym w teren w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 1. 1. Podniesienie jakości świadczonych usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie. 2. Przyciski bezpieczeństwa mają służyć pracownikom idącym w teren w celu wyeliminowania istniejącego zagrożenia.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Umowa
2. 2 Formularz ofertowy
3. 1 Opis przedmiotu zamówienia
4. Zaproszenie do składania ofert

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!