Preloader image

Ogłoszenie OG-2219815
Zapytanie ofertowe o dostawę wyposażenia pomieszczeń i wyposażenia placu zabaw w związku z realizacją projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dane ogłoszenia
Tytuł Zapytanie ofertowe o dostawę wyposażenia pomieszczeń i wyposażenia placu zabaw w związku z realizacją projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Organizator GMINA KOLUSZKI
woj. łódzkie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Meble przedszkolne
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
Dywany, maty i dywaniki
Łyżki, widelce
Zabawki
Meble
Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
Identyfikator -
Opis Ofertę w można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65, w godzinach pracy Urzędu, lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki. Oferty można składać w terminie do dnia 10.05.2018 r. do godz. 15.00. W przypadku ofert przesłanych za pomocą operatora pocztowego liczy się data dotarcia oferty do Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być spięte i zaparafowane przez Oferenta, a cała oferta podpisana przez osoby upoważnione. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wyposażenia pomieszczeń i wyposażenia placu zabaw do Żłobka Miejskiego w Koluszkach. Nie otwierać do dnia 10.05 2018 r. do godz. 15.00.”. Kompletna oferta powinna zawierać: - Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1); - Wypełnione oświadczenie oferenta (załącznik nr 2); - Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (kopie); - Kopie wymaganych dokumentów, deklaracje wskazane w poszczególnych zadaniach w punkcie 4 „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego, oddzielne dla każdego zadania, na realizację którego Oferent złoży ofertę; - Wykaz oferowanego wyposażenia: cenę jednostkową netto/brutto oraz opis parametrów technicznych, zdjęcie lub rysunek pozwalające jednoznacznie określić, że oferowany produkt posiada oczekiwane przez zamawiającego cechy, parametry, właściwości. Zadanie 1: Wyposażenie pomieszczeń żłobka I. Wyposażenie kuchni: 1. 80 zestawów naczyń dla 1 os. W 4 różnych kolorach (po 20 szt.). Naczynia wykonane z melaniny. 2. 80 zestawów sztućców bez noży. Zestawy ze stali dostosowane rozmiarem i wagą dla dzieci do 3 lat. 3. Garnki kuchenne 4 szt. o pojemności minimalnej 5l 2 szt. 4. Narzędzia kuchenne 1 komplet. Wykonany ze stali nierdzewnej, złożony minimum z 4 chochli (łyżek wazowych) o pojemności minimum 150 ml. 5. Fartuchy ochronne 4 szt. Wodoodporne z możliwością regulacji na karku. II. Wyposażenie łazienek: 1. Przewijak pojedynczy 4 szt. 2. Regały na pieluchy 4 szt. 3. Regał na nocniki 4 szt. 4. Ławeczka drewniana 4 szt. 5. Nocniki 20 szt. 6. Pojemnik na zużyte pieluchy 4 szt. 7. Szafka na środki do dezynfekcji 4 szt. III. Wyposażenie sypialni: 1. Szafa na pościel 4 szt. 2. Łóżeczko z drewna sosnowego 8 szt. z minimum trzema poziomami regulacji wysokości leżyska i dwoma wyjmowanymi szczebelkami. Wym. wewn. (+/- 5%) 120 x 60 cm. 3. Materac do łóżeczka 8 szt. 4. Podkłady do łóżeczek 8 szt. 5. Leżaczki 56 szt. Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. 6. Koszyk na ubrania 64 szt. 7. Komplet pościeli 128 szt. Komplety pościeli z wypełnieniem. IV. Wyposażenie bawialni: 1. Stoliki 12 szt. 2. Krzesełko drewniane - 50 szt. Rozmiar 1. 3. Krzesełko z ogranicznikiem - 16 szt. Rozmiar 0. 4. Krzesełko do karmienia 12 szt. 5. Zestaw mebli 2 szt. Zestaw meblowy składający się z: a) 1 szt. regał o wym. (+/- 5%) (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm. b) 1 szt. dekoracyjny daszek przystosowany do mocowania na szafkach. c) 2 szt. stelaż z litego drewna umożliwiający montowanie daszków do szafek - wys. 160 cm (+/- 5%). d) 1 szt. regał - kącik meblowy o wym. (+/- 5%) (szer. x gł. wys.): 1584 x 415 x 868 mm. e) 1 szt. - szafka o wym. (+/- 5%) (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 1242 mm. 6. Zestaw mebli 2 szt. Zestaw meblowy składający się z: a) 2 szt. - Regał o wym. (+/- 5%) (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 868 mm b) 1 szt. - Regał o wym. (+/- 5%) (szer. x gł. wys.): 1166 x 415 x 868 mm 7. Dywan 4 szt. 8. Sofa piankowa 16 szt. 9. Pojemnik na zabawki 32 szt. 10. Zestaw bajek na CD - 8 szt. 11. Zestaw zabawek w tym: a) Pierwsze klocki malucha 4 szt. b) Zestaw perkusyjny 2 szt. c) Dźwiękowe kostki - np. transport. 4 szt. d) Obrazkowe sześciany 4 szt. e) Układanka dla najmłodszych 4 szt. f) Klocki wafle, mix 170 w kartonie, 4 szt. V. Pozostałe pomieszczenia: 1. Termometr pokojowy 5 szt. 2. Apteczka 4 szt. 3. Biurko 1 szt. 4. Krzesło obrotowe 1 szt. 5. Tablice korkowe 12 szt. Zadanie 2: Wyposażenie placu zabaw 1. Domek ogrodowy 3 szt. 2. Domek 3 szt. dla dzieci od 18 miesiąca życia. 3. Bujak 16 szt. 4. Drabinki niskie 4 szt. 5. Huśtawki na biegunach 13 szt. 6. Piaskownica 2 szt. 7. Piaskownica 2 szt. Piaskownica stół wodny dla dzieci od 18 miesiąca. 8. Bezpieczna nawierzchnia typu puzzle. Ilość elementów wystarczająca do pokrycia 30m2. UWAGA 1: Wszystkie w/w produkty, które tego wymagają, muszą mieć aktualne certyfikaty i zgody do użytku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w tym atesty CE, EN 71, HACCP. UWAGA 2: Dokładny opis parametrów technicznych i użytkowych w/w towarów znajduje się w punkcie 4. „Opis przedmiotu zamówienia” załącznika do ogłoszenia pt. „Zapytanie ofertowe” Wybór dostawcy wyposażenia pomieszczeń i wyposażenia placu zabaw w związku z realizacją projektu pn. „Koluszkowski żłobek – wsparcie mobilności zawodowej mieszkańców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe.pdf
2. Załączniki do oferty
3. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!