Preloader image

Ogłoszenie OG-2219852
Kuchenka elektryczna Beko

Dane ogłoszenia
Tytuł Kuchenka elektryczna Beko
Organizator Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
woj. łódzkie,
Publikacja 2018.05.02 09:18
Termin składania 2018.05.07 10:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie -
Identyfikator -
Opis 1. Termin realizacji zamówienia 5 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy 3. Płatność – przelew z odroczonym terminem 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. 4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ 5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy 6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad 7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy 8. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia 9. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu 10. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności) 11. Gwarancja wszystkich produktów min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 12. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30 Osoba do kontaktu: Izabela Cytacka Wydział GMT KWP w Łodzi Tel. 42 665 32 55 E-mail: izabela.cytacka@ld.policja.gov.pl
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!