Preloader image

Ogłoszenie OG-2219973
Dostawa skanera CANON LiDE 220

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa skanera CANON LiDE 220
Organizator Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33, 11-400 Wrocław
woj. dolnośląskie,
Publikacja 2018.05.02 12:08
Termin składania 2018.05.07 12:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie -
Identyfikator -
Opis Warunki zamówienia : 1. Dostawa: na koszt Wykonawcy. 2. Sposób zapłaty: 30 dni od daty otrzymania faktury, dane do faktury : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław NIP 896-000-47-80 3. TERMIN DOSTAWY: do 5 dni roboczych od daty wysłania zamówienia. 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom określonym w zapytaniu, jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie odnowiony (refubrished), nie pochodził z recyklingu, pochodzi z bieżącej produkcji. 5. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia wolnego od wad w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 6. Gwarancja - 24 miesiące 7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław w godz. 8:00 do 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!