Preloader image

Ogłoszenie OG-2219991
Dostawa uszczelnień do pomp produkcji ANGA

Dane ogłoszenia
Tytuł Dostawa uszczelnień do pomp produkcji ANGA
Organizator Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
Pokoju 14, 42-504 Będzin
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 12:00
Termin składania 2018.05.10 14:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Różne materiały budowlane
Identyfikator -
Opis Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO ANGA TYP 150US2/A0-BQVMG DO POMPY 60B63BA-USA0 - SZT. 3 Medium: Woda chłodząca Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego. -------------------------------------------------------------------------------- Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów: a) oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym produkcie równoważnym (zawarto w załączniku nr 2, zakładka "Dokumenty") b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty. 1. Warunki ogólne zapytania: - transport na bazie DDP magazyn TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III-Elektrownia II, ul. Energetyków 15, 43-603 Jaworzni wg Incoterms 2010. - termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni, - warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury, - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty, - towar musi być fabrycznie nowy. - dokumenty wymagane wraz z dostawą: Instrukcja montażu. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania. 2. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy oraz okres udzielonej gwarancji, z uwzględnieniem, iż okres gwarancji liczony od daty montażu nie przekroczy okresu liczonego od daty dostawy. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%. 3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. 5. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta. 6.Zastrzeżenia Zamawiającego: 6.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytulu Oferentom nie przyslugują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania RFX.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!