Preloader image

Ogłoszenie OG-2220026
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dane ogłoszenia
Tytuł Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Organizator GMINA KLUCZBORK/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork
woj. opolskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Identyfikator -
Opis Opis sposobu przygotowywania ofert: 1)Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY. 2) Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. 3) Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 4) Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą. 5)Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski. Ofertę wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Zapytania Ofertowego należy złożyć w jednej z form tj.: - w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego - ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork) lub - w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres sekretariat@ops.kluczbork.pl lub - faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 77 4185207 Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 11.05.2018 r. do godz. 12.00 Organizacja (w tym catering oraz materiały szkoleniowe) i przeprowadzenie szkoleń dla 43 osób - kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Treść oferty
2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór 2
3. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - wzór 1
4. Wzór umowy
5. Wykaz usług
6. Wykaz osób
7. Merytoryczny program szkolenia
8. Opis przedmiotu zamówienia
9. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!