Preloader image

Ogłoszenie OG-2220028
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmiany systemu ogrzewania i cwu na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 16 w Szczecinie

Dane ogłoszenia
Tytuł Ogłoszenie o przetargu na wykonanie zmiany systemu ogrzewania i cwu na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 16 w Szczecinie
Organizator Wspólnota Mieszkaniowa Pocztowa 16 w Szczecinie reprezentowana przez inwestora zastępczego Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
woj. zachodniopomorskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.23 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Identyfikator -
Opis Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1, 70-302 Szczecin (I piętro, Sekretariat Zarządu pok nr 9) Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 16 w Szczecinie. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zmiana systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Pocztowej 16 w Szczecinie
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 300.00
Załączniki
1. Zał 8
2. Zał 7
3. Zał 6
4. Zał 5
5. Zał 4
6. Zał 3
7. Zał 2
8. Zał 1
9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!