Preloader image

Ogłoszenie OG-2220069
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 oraz przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN25 w m. Kuriany dz. 240/3.

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 oraz przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN25 w m. Kuriany dz. 240/3.
Organizator Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 15:30
Termin składania 2018.09.30 14:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie -
Identyfikator -
Opis Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu średniego ciśnienia DN63 o dług. 180m oraz przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN25 o dług. 3m w m. Kuriany dz. 240/3. Szafkę gazową zakupi, dostarczy i zamontuje Wykonawca. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi oraz "Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" obowiązującymi w PSG Sp. z o.o. Należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w siedzibie Zamawiającego tj. Białystok ul. Gen. St. Sosabowskiego 24, zaleca się również wykonanie wizji lokalnej miejsca budowy. Termin wykonania: 30.05.2019r.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!