Preloader image

Ogłoszenie OG-2220095
Usługa elektroiskrowej obróbki mechanicznej próbek do badania wskaźników zużycia ściernego (pobór + szlifowanie) dla 4 odlewów: lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową, rolki docelowej z monolityczną strefą kompozytową, stożka i płaszcza docelowego (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową, odlewu przylanego do odlewu stożka i płaszcza (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową

Dane ogłoszenia
Tytuł Usługa elektroiskrowej obróbki mechanicznej próbek do badania wskaźników zużycia ściernego (pobór + szlifowanie) dla 4 odlewów: lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową, rolki docelowej z monolityczną strefą kompozytową, stożka i płaszcza docelowego (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową, odlewu przylanego do odlewu stożka i płaszcza (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową
Organizator INNERCO SP.Z O.O.
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.11 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Mechaniczne usługi inżynieryjne
Obróbka metali
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: INNERCO Sp. Z o.o. ul. Jadwigi Majówny 43a 30-298 Kraków Termin składania ofert mija z dniem: 11.05.2018 r. o godz. 23:59 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie e – mail na adres: bartosz.badowski@innerco.com.pl lub w formie pisemnej osobiście/ pocztą/ za pomocą kuriera na adres INNERCO Sp. z o.o., ul. Jadwigi Majówny 43A, 30-298 Kraków. W celu dochowania terminu składania ofert liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub dostarczenia oferty za pomocą wiadomości e-mail. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione ze strony Oferenta i opatrzone pieczęcią firmową. W przypadku ofert przesłanych w formie e-mail konieczne jest załączenie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty. Oferty niepodpisane lub bez pieczęci firmowej zostaną odrzucone. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi elektroiskrowej obróbki mechanicznej próbek do badania wskaźników zużycia ściernego (pobór + szlifowanie) dla 4 odlewów: lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową, rolki docelowej z monolityczną strefą kompozytową, stożka i płaszcza docelowego (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową, odlewu przylanego do odlewu stożka i płaszcza (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową zgodnie z załączonymi rysunkami technologicznymi. Celem zamówienia jest wykonanie usługi elektroiskrowej obróbki mechanicznej próbek do badania wskaźników zużycia ściernego (pobór + szlifowanie) dla 4 odlewów: lemiesza docelowego z monolityczną strefą kompozytową, rolki docelowej z monolityczną strefą kompozytową, stożka i płaszcza docelowego (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową, odlewu przylanego do odlewu stożka i płaszcza (kompletu) z monolityczną strefą kompozytową. Usługa realizowana jest w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii produkcji odlewów z ultraodpornymi na zużycie ścierne strefami kompozytowymi typu TiC/Fe” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. FORMULARZ OFERTY
2. FORMULARZ OŚWIADCZENIA
3. RYSUNEK PRÓBKI DO BADANIA MILLERA
4. RYSUNEK PRÓBKI DO BADANIA BALL-ON-DISC

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!