Preloader image

Ogłoszenie OG-2220101
Zakup filtra podciśnieniowego modułowego

Dane ogłoszenia
Tytuł Zakup filtra podciśnieniowego modułowego
Organizator FABRYKA MEBLI DANDI DIONIZY WIŚNIEWSKI
Fantazyjna 10, 87-162 Krobia
woj. kujawsko-pomorskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu
Identyfikator -
Opis Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) i: a) posiadać datę sporządzenia b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP c) być podpisana czytelnie przez Oferenta d) zawierać termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni e) zawierać wymagane załączniki Oferta powinna być złożona do dnia 15.05.2018 r. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: dandi@dandi.torun.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Fabryka Mebli Dandi Dionizy Wiśniewski, ul. Poligraficzna 10, 87-162 Krobia, Polska. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego filtra podciśnieniowego modułowego, który pozwoli na odciąg wiórów powstałych na stanowisku obróbczym, gdzie jest wymagane zachowanie idealnej czystości. Celem zamówienia jest zakup filtra podciśnieniowego modułowego, dzięki któremu nastąpi zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!