Preloader image

Ogłoszenie OG-2220102
Materiały hutniczo-spawalnicze - drut

Dane ogłoszenia
Tytuł Materiały hutniczo-spawalnicze - drut
Organizator CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "BUDOWLANKA" MGR EDYTA HROUDA-NOSEK
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.10 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie Akcesoria spawalnicze
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
Identyfikator -
Opis Termin składania ofert upływa 10 maja 2018 r. o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej: Centrum Kształcenia Ustawicznego "BUDOWLANKA" mgr Edyta Hrouda – Nosek ul. Księdza Hugona Kołłątaja 7, 25-715 Kielce lub drogą elektroniczną na adres: cku-budowlanka@wp.pl (skan podpisanych dokumentów) Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego, wymienionego w pkt. 2 zapytania ofertowego, asortymentu – materiałów spawalniczo-hutniczych: drutu na kursy spawania metodą TIG oraz MAG 1.1Celem zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze, w rozumieniu postanowień niniejszego zapytania ofertowego, warunki sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów spawalniczo-hutniczych: drutu na kursy spawania metodą TIG oraz MAG, szczegółowo określonego w pkt. 2 zapytania ofertowego. Dostawa realizowana jest w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Oświadczenie o braku powiązań
2. Formularz ofertowy
3. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!