Preloader image

Ogłoszenie OG-2220154
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągów oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia w m. Halickie dz. 260/8 i Halickie 22A dz. 154/2, Halickie 21 dz. 246/1.

Dane ogłoszenia
Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągów oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia w m. Halickie dz. 260/8 i Halickie 22A dz. 154/2, Halickie 21 dz. 246/1.
Organizator Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 17:00
Termin składania 2018.08.31 14:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Dostawa
Kategorie -
Identyfikator -
Opis 2 Zadania 1.Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu dn 63 długości 140 m, DN 40 o długości 38 m. oraz 1 przyłącza gazowego średniego ciśnienia dn 25 o długości 7 m. w m. Halickie dz. 260/8. Szafkę gazową na przyłącza zakupi, dostarczy i zamontuje wykonawca. Na gazociągu dn 63 należy zaprojektować, zakupić i zamontować armaturę odcinająca. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu dn 90 długości 187 m, DN 63 o długości 84 m. oraz 2 przyłączy gazowych średniego ciśnienia dn 25 o długości łącznej 10 m. w m. Halickie 22 A dz. 154/2 Halickie 21 dz. 246/1. Szafki gazowe na przyłącza zakupi, dostarczy i zamontuje wykonawca. Na gazociągu DN 63 należy zaprojektować, zakupić i zamontować armaturę odcinająca. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi oraz "Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" obowiązującymi w PSG Sp. z o.o. Należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w siedzibie zamawiającego tj. Białystok ul. Sosabowskiego 24 i zaleca się wykonanie wizji lokalnej miejsca budowy. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi oraz "Zasadami projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych" obowiązującymi w PSG Sp. z o.o. Należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w siedzibie zamawiającego tj. Białystok ul. Sosabowskiego 24 i zaleca się wykonanie wizji lokalnej miejsca budowy. Termin realizacji: Wykonanie przedmiotu Umowy do dnia: 30.06.2019 r.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
Brak załączników

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!