Preloader image

Ogłoszenie OG-2220169
Budowa hali produkcyjnej

Dane ogłoszenia
Tytuł Budowa hali produkcyjnej
Organizator SUNEX S.A.
Piaskowa 7, 47-400 Racibórz
woj. śląskie, Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.06.01 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj Robota budowlana
Kategorie Roboty budowlane
Identyfikator -
Opis Oryginał oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego lub dostarczyć skan oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej na płycie CD, PenDrive itd. lub drogą e-mail na adres info@sunex.pl lub dominikwojtek@sunex.pl. Oferta może zostać złożona w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Oferta powinna zostać złożona w formie zawierającej wszystkie wymagane elementy oraz umożliwiającej ocenę oferty. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej na terenie zakładu SUNEX S.A., mieszczącego się w Raciborzu (47-400) przy ul. Piaskowej 7. W ramach zamówienia wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane: 1. Roboty w zakresie stanu surowego zamkniętego 2. Roboty wykończeniowe Cel zamówienia: zamówienie w związku z planowaną realizacją projektu „Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży” w ramach konkursu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań
2. Załączniki 1 i 2

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!