Preloader image

Ogłoszenie OG-2220183
Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych

Dane ogłoszenia
Tytuł Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych
Organizator Sara Cosmetics Magdalena Deput
Poland
Publikacja 2018.05.02 00:00
Termin składania 2018.05.09 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Przetarg
Rodzaj -
Kategorie Materiały reklamowe
Usługi drukowania
Usługi fotografii reklamowej
Usługi reklamowe i marketingowe
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Produkcja filmów reklamowych
Artykuły informacyjne i promocyjne
Usługi w zakresie projektowania stron WWW
Usługi projektów graficznych
Usługi obróbki zdjęć
Katalogi
Pakowanie i podobne usługi
Butelki
Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
Identyfikator -
Opis Oferta musi zawierać co najmniej: 1.Nazwę, adres i NIP oferenta 2.Łączną cenę brutto za realizację danej części zamówienia, oraz ceny netto i brutto elementów składowych dla danej części zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) 3.Termin realizacji zamówienia (nie później niż do 17.05.2018 r.) 4.Termin sporządzenia oferty 5.Data ważności oferty – nie krótsza niż 2 dni od terminu składania ofert. Oferta musi zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto oferta musi zawierać: 1.Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta. Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 09.05.2018 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: tomasz.deput@saracosmetics.com.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera / osobiście w formie papierowej na adres: Sara Cosmetics Magdalena Deput, Al. Jana Pawła II 12E/1; 05-250 Radzymin, w godzinach pracy biura (robocze dni tygodnia, w godzinach 10.00 – 15.00). W ostatnim dniu terminu składania ofert oferty składane w wersji papierowej będą przyjmowane do godz. 15.00, a oferty złożone drogą elektroniczną do godz: 23.59. Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest wprowadzenie przez firmę Sara Cosmetics na rynek międzynarodowy kluczowych produktów przedsiębiorstwa jakimi są kosmetyki pielęgnacyjne, sprzedawane pod markami „Biodermic Dermocosmetics‘’ i „Glame”, takie jak kremy, kolagen, sera, maseczki, olejki, mydła. Cel zostanie osiągnięty dzięki działaniom realizowanym w ramach programu promocji branży kosmetycznej na następujących rynkach: Chiny i Włochy, poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań produktów firmy Sara Cosmetics na targach o zasięgu światowym. W ramach zamówienia Zamawiający zamierza dokonać wyboru Wykonawcy materiałów promocyjnych. Cel zamówienia: Wybór wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie i produkcję materiałów promocyjnych na potrzeby Zamawiającego w związku z udziałem w imprezach targowych, w tym m.in. drukowanych materiałów reklamowych, ulotek i katalogów, katalogów elektronicznych, pakietów upominkowych oraz rebranding, a także opracowanie i uruchomienie dwóch stron internetowych. Wybór wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie i produkcję materiałów promocyjnych na potrzeby Zamawiającego w związku z udziałem w imprezach targowych, w tym m.in. drukowanych materiałów reklamowych, ulotek i katalogów, katalogów elektronicznych, pakietów upominkowych oraz rebranding, a także opracowanie i uruchomienie dwóch stron internetowych.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!