Preloader image

Ogłoszenie OG-2339491
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych
Organizator NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK " MALI ODKRYWCY "AGNIESZKA MRZYGŁÓD
Sikorskiego 149, 43-100 Tychy
Poland
Publikacja 2018.09.20 00:00
Termin składania 2018.09.27 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Drób
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Owoce, warzywa i podobne produkty
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Jaja
Produkty mleczarskie
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Produkty głęboko mrożone
Woda pitna
Soki owocowe
Filety rybne
Ryby mrożone
Identyfikator -
Opis Oferty należy składać na adres: Żłobek ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy lub drogą elektroniczną na adres maliodkrywcy.tychy@gmail.com do 27.09.2018 r. 2. Termin otwarcia ofert: 28.09.2018 r. w siedzibie Zamawiającego.Strona 5 z 6 3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert 4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla 32 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy. Celem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla 32 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał 5 Specyfikacja
2. Zał nr 4 Klauzula informacyjna
3. Zał 3 umowa
4. Zał nr 2 Oświadczenie
5. Zał 1 Formularz zamówienia
6. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!