Preloader image

Ogłoszenie OG-2384646
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2018/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2018/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle
Organizator ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA
Poland
Publikacja 2018.11.12 00:00
Termin składania 2018.11.21 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Woda naturalna
Woda pitna
Identyfikator -
Opis 1. OFERTY oraz innego rodzaju KORESPONDENCJĘ (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form: drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: ddom@zacisze.olkusz.pl pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) do siedziby Zamawiającego na adres: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „Zacisze” Zimnodół 51 32-300 Olkusz, oferty składane kurierem lub osobiście do biura, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, w zamkniętej, opieczętowanej pieczątką firmową Wykonawcy, kopercie z napisem: Oferta na dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawę dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek, Bożena Mitka Spółka Partnerska, Zimnodół 51, do obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego 86, w Olkuszu, w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” Nr postępowania 28/2018/OLKUSZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu przeznaczonego do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 41100000-0 Woda naturalna 41110000-3 Woda pitna Wyłonienie realizatora gdzie: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/sprzedaż wody źródlanej do dystrybutorów, dzierżawa dystrybutorów dozujących wodę oraz stojaka na butle dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu przeznaczonego do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 41100000-0 Woda naturalna 41110000-3 Woda pitna
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. 2. Formularz ofertowy wersja edytowalna (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. 2. Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego).
4. Zapytanie ofertowe
5. 7. Ogólna klauzula informacyjna (Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego)
6. 6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego).
7. 5. Wzór potwierdzenia złożenia oferty (Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego).
8. 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego).
9. 3. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy wersja edytowalna (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).
10. 3. Istotne postanowienia umowy - wzór umowy (Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego).

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!