Preloader image

Ogłoszenie OG-2428504
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych
Organizator NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK " MALI ODKRYWCY "AGNIESZKA MRZYGŁÓD
Sikorskiego 149, 43-100 Tychy
Poland
Publikacja 2019.01.09 00:00
Termin składania 2019.01.17 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Drób
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Owoce, warzywa i podobne produkty
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Jaja
Produkty mleczarskie
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Produkty głęboko mrożone
Woda pitna
Soki owocowe
Filety rybne
Ryby mrożone
Identyfikator -
Opis 1. Oferty należy składać na adres: Żłobek ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy lub drogą elektroniczną na adres maliodkrywcy.tychy@gmail.com do 17.01.2019 r. godz. 10:00 2. Termin otwarcia ofert: 17.01.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert 4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla 32 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy. Celem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla 32 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zaręby 26, 43-100 Tychy.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał nr 1 formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna
5. Załącznik nr 5 Specyfikacja
6. Zał nr 3 Umowa

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!