Preloader image

Ogłoszenie OG-2439543
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych
Organizator NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE "WYSPA SZKRABÓW" Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI
Damrota 15, 42-700 Lubliniec
Poland
Publikacja 2019.01.23 00:00
Termin składania 2019.01.31 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Drób
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Owoce, warzywa i podobne produkty
Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
Jaja
Produkty mleczarskie
Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Produkty głęboko mrożone
Woda pitna
Soki owocowe
Filety rybne
Ryby mrożone
Identyfikator -
Opis 1. Oferty należy składać na adres: Żłobek Wyspa Szkrabików, ul. Zwycięstwa, 42-700 Lubliniec, lub drogą elektroniczną na adres: poczta@wyspa-szkrabow.pl do dnia 31.01.2019 r. godz. 10:00 2. Termin otwarcia ofert: 31.01.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert 4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową. 5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla 50 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zwycięstwa, 42-700 Lubliniec. Celem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych w celu przygotowywania posiłków dla 50 dzieci w żłobku zlokalizowanym przy ul. Zwycięstwa, 42-700 Lubliniec.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zał nr 5 Specyfikacja
2. Zał nr 4 Klauzula informacyjna
3. Zał nr 3 projekt umowy
4. Załącznik nr 2 . oświadczenie o braku powiązań
5. Zał nr 1 formularz ofertowy
6. Zapytanie ofertowe

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!