Preloader image

Ogłoszenie OG-2452181
ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/11.02.04-28-004/18/KR KONSULTANT RODZINY - OLSZTYN

Dane ogłoszenia
Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR III/11.02.04-28-004/18/KR KONSULTANT RODZINY - OLSZTYN
Organizator Stowarzyszenie BAJKA
Franciszkańska 14/16, 95-069 Aleksandrów Łódzki
Poland
Publikacja 2019.02.07 00:00
Termin składania 2019.02.15 00:00
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans
Identyfikator -
Opis Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie biura projektu, ul. Głowackiego 28, pok. 708, 10-448 Olsztyn w godz. 8.30 – 16.30 lub przesłać pocztą/kurierem na w/w adres dnia 15.02.2019 r. do godziny 10:30 (liczy się data wpływu). Przedmiotem zlecenia jest usługa polegająca na pełnieniu roli konsultanta rodziny dla. Planowana liczba zatrudnionych w ramach umowy zlecenia osób: minimum 6 osób (po jednej dla każdej grupy – 6 grup). Zakłada się, że jedna osoba w każdej grupie w ramach zlecenia pracowała będzie średnio minimum 30 godzin w miesiącu. Rola konsultanta rodziny: wpieranie rodziców w wypełnianiu ról społecznych by doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej, działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin: wsparcie psychiczno-emocjonalne, diagnostyczno-monitorujące, opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, wychowawcze, motywująco-aktywizujące, koordynacja działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań konsultanta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnego warsztatu pracy. W ramach usługi konsultant opracuje z każdym Uczestnikiem Projektu w grupie porozumienie na wzór kontraktu socjalnego. Zgodnie z zapytaniem ofertowym - w załączniku
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Załączniki
1. Zapytanie ofertowe na Konsultanta Rodziny w projekcie_#NamNieJestWszytkoJedno - Olsztyn

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!