Preloader image

Ogłoszenie OG-2454379
WSzSL/DZ-10/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY NIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH ROŻNYCH – DROBNYCH POMOCY MEDYCZNYCH, ASORTYMENTU OCHRONNEGO DLA PACJENTÓW I PERSONELU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Dane ogłoszenia
Tytuł WSzSL/DZ-10/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY NIESTERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH ROŻNYCH – DROBNYCH POMOCY MEDYCZNYCH, ASORTYMENTU OCHRONNEGO DLA PACJENTÓW I PERSONELU ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Organizator WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica
woj. dolnośląskie,
Publikacja 2019.03.15 11:00
Termin składania 2019.03.15 11:30
Rodzaj źródła BIP
Forma Zapytanie ofertowe
Rodzaj Dostawa
Kategorie Pomoce medyczne
Artykuły higieniczne z papieru
Odzież ochronna i zabezpieczająca
Akcesoria ochronne
Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
Szpitalne wyroby papierowe
Identyfikator -
Opis Szanowni Państwo, w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rożnychniesterylnych wyrobów medycznych - drobnych pomocy medycznych,artykułowi ochronnych dla pacjentów i personelu Szpitala, drobnegosprzętu laboratoryjnego oraz szczegółowo opisanych w Załączniku2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym).2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.Łącznailość części w niniejszym postępowaniu: 30.Zaofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególneCzęści Załącznika nr 2A od nr 1 do 30. 3. Zamawiający wymaga abyprzedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych,posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualnecertyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności.4. Warunki dotyczącewykonywania zamówienia określone zostały również w projektachumów w Rozdziale XVII siwz.Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:Zadawania pytań do SIWZ;Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;Przesłania odwołania/inneJeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:tel. 22 101 02 02,e-mail: cwk@platformazakupowa.plPrzypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.
Oryginalne ogłoszenie Link zewnętrzny
Wadium 184.00
Załączniki
1. JEDZ_DZ_10_19.zip
2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf
3. SIWZ_10_19_ rózna_wy [...].pdf
4. Załącznik Nr 2_pn _0 [...].doc
5. Załącznik_2A_do_swiz [...].ods
6. JEDZ_DZ_10_19.pdf

Czy chciałbyś mieć dostęp do naszej bazy przetargów i zamówień na platformie Przetarg-Polska.pl? - stwórz darmowe konto testowe


Darmowe konto przez 30 dni!